egmond aan zee

copyright


© Copyright website Aanstrand.nl

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Alle genoemde en afgebeelde merken, namen, merknamen en logo´s zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan géén enkel recht worden ontleend aan enige informatie en / of afbeelding gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn in euro`s en inclusief BTW, alle prijs- en overige wijzigingen voorbehouden. Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanstrand.nl.

Het is wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zij mogen echter niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. De op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op géén enkele wijze worden bewerkt.

Bij misbruik, het vermoeden van misbruik of het voor eigen rekening exploiteren van de informatie op deze site, of van de informatie die afkomstig is van deze site, heeft Aanstrand.nl het recht om de website-toegang van de betreffende abonnee onmiddellijk voor onbepaalde tijd of permanent af te sluiten.

Onjuistheden
Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en informatie onvolkomenheden of typefouten bevatten. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. In géén geval is Aanstrand.nl aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze website.
Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in files of formats worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst géén onderbreking zal kennen of niet door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Aanstrand.nl aanvaardt géén aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Koppelingen naar sites van derden
Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan Aanstrand.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt of vormen een onderdeel van een betalende reclamecampagne. Aanstrand.nl heeft géén zeggenschap over de websites van deze derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Het feit dat Aanstrand.nl koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op géén enkele wijze de goedkeuring van Aanstrand.nl van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Framen
Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.


uitgebreid zoeken


Ga snel naar

alle appartementen die te huur zijn in:
Adresgegevens
AanStrand.nl
Contactpersonen:
Jan en Juliënne Jacobs
Boulevard Noord 5E,
1931 CJ, Egmond aan Zee


Telefoon: 072-5065118
Mobiel: 06-10090584
E-Mail: info@aanstrand.nl 
luxe, aan strand, bosrijk, rustig, familie, stedelijk, luxe vakantie, Nederland, rust, ruimte aan strand, familieluxe, aan strand, bosrijk, rustig, familie, stedelijk, luxe vakantie, Nederland, rust, ruimte aan strand,